Loading
Loading...
Toplam Kalite Yönetimi Modülü


Kalite Kontrol, sistemler ve işletmeler açısından olmazsa olmaz bir takip ve kontrol sistemidir. Çünkü bilinmektedir ki “Kalitesizliğin Maliyeti Yoktur” yaklaşımı artık bütün piyasa tarafından kabul görmüş bir aforizmadır.

Prizma ERP Toplam Kalite Yönetimi Modülü aracılığı ile işletme içerisinde gerçekleştirilen bütün kalite kontrol faaliyetleri denetim altına alınmaktadır. Böylece yapılan kalite kontrol sonuçlarının analizleri sağlıklı bir fikir vermesi açısından analiz edilebilecektir.

Prizma ERP Toplam Kalite Yönetimi Modülü içerisinde “İstatistiksel Süreç Kontrol Yönetimi Sistemi” platformu bulunmaktadır. Bu platform aracılığı ile yapılacak kalite kontrol testlerinin tanımları yapılmakta, süreçler ayrıntılı olarak sisteme aktarılmaktadır. Bunların yanı sıra kalite kontrol spesifikasyon değerleri sisteme bildirilmektedir böylece yapılan kalite kontrol işleminin sonucu sisteme işlendiği zaman otomatik olarak raporlamalara dâhil edilebilmektedir. Kalite kontrol işlemlerinin sonuçları, kullanılan kalite kontrol grafikleri (Histogram, Pareto Analizi, Balık Kılçığı Diyagramı vb.) ile çok ayrıntılı bir biçimde gözler önüne serilmektedir. Kalite kontrol işlemleri sonucunda açığa çıkan, istenilen kalite değerlerine ulaşılmasını engelleyen sıkıntıların süreç üzerindeki etkileri regresyon analizi ile hangi sıkıntının ne derecede etkili olduğu saptanabilmektedir. Aynı zamanda bu sıkıntıların birbirleri ile olan pozitif/negatif ilişkilerini saptamak adına da korelasyon analizi yapılabilmektedir.

Prizma ERP Toplam Kalite Yönetimi Modülü içerisinde yapılan bütün çalışmalar işletmede eğer başka bir program ( Excel, Minitab, Desing Expert vb.) tarafından yapılmakta ise %100 bütünleşik bir yapı ile yapılan çalışmaların sonuçları veri alışverişi ile Prizma ERP içerisine dâhil edilebilmektedir.
Kurumsal
Ürünlerimiz
Bizi Takip Edin
İletişim

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı ATAP Yazılımkule No: 5/2 Odunpazarı/Eskişehir

E-Posta: info@midsoft.com.tr