Loading
Loading...
Üretim Yönetimi Modülü


Prizma ERP Üretim Yönetimi Modülü içerisinde, üretim ile en ufak ilişkisi olan iş süreçlerini dahi izleyebilir, analiz edebilir ve değerlendirebilirsiniz.

İşletme içerisine sipariş olarak giren bir girdinin işletme içerisindeki akışına göre sıralı olarak izleyeceği adımların sonu ‘Üretim Departmanına’ gidecektir. Bu çerçevede bakıldığında, gelen siparişe göre bir üretim talebi, oluşturulan üretim talebine göre bir üretim emri, üretim emrine göre ortaya çıkan malzeme ihtiyaç planlaması sonucu ve bu kapsamda eksikliklerin giderilmesi. Eğer eksiklik bir hammadde ise Prizma ERP Tedarik Zinciri Modülü kullanılarak tedarikçi ile iletişime geçilir ya da bir fason malzeme eksik ise ‘Fason Üretim Takibi’ ile fason üretim emri verilir ve malzemenin temini sağlanır.

Üretim Yönetimi içerisinde ürün ağaçlarınızı dilediğiniz seviyede oluşturabilirsiniz çünkü Prizma ERP Üretim Yönetimi Modülü’nde sonsuz sayıda seviye kavramı temel alınarak algoritmalar oluşturulmuştur. Ayrıca kaç seviyeli olursa olsun ürün ağacınızın her seviyesini ayrı ayrı inceleyebilir o seviye için özel olarak tasarım, üretim ya da maliyet hesaplama gibi işlemleri o seviye özelinde yapabilirsiniz. Böylece faaliyetlerinizin etkinliğini iyileştirmiş olursunuz. Ürün Ağacınızda bulunan bütün ürünlerin alternatif ürünlerinden oluşan farklı ürün ağaçlarını da gözleyebilirsiniz.

Ürün ağaçları ile %100 bütünleşmiş bir biçimde çalışmak zorunda olan rota işlemleri de Üretim Yönetimi Modül’ü içerisinde gerçekleştirilir. Bir ürünü üretmek için üretim safhasında gerekli olan bütün adımları içeren rotalar üretim planlama ve kontrolü için eşsiz bir araçtır. Ürünler için rotalama yaparken üretimi gerçekleştirecek iş istasyonlarının bütün özellikleri sisteme entegre edilir. İş istasyonun alternatifleri, iş istasyonunda belirli operasyonun süresi, operasyon süresinde harcanacak olan sarf malzemeler gibi özellikler sisteme entegre edilir. Böylece kusursuz bir üretim rotası çizilmiş olur. Üretim rotası sayesinde maliyetlendirme ve kapasite kontrolü gibi çalışmalar daha verimli olur. Üretim rotasının başarısı üretimin planlanması ve kontrolü için olmazsa olmazdır.

Prizma ERP Üretim Yönetimi Modülü içerisinde tanımlanan operasyon ve iş istasyonu tanımları temel alınarak üretim kapasitesi planlaması ve üretim çizelgelemesi yapılabilir. Prizma ERP Üretim Yönetimi Modülü oluşturulan iş emirlerine göre otomatik olarak atölye bazında ya da iş istasyonları temelinde işletmenin üretim tipine göre (Seri Üretim, Atölye tipi Üretim ve Proje Tipi Üretim) çizelgeleme yapacaktır. Prizma ERP’nin bütün modüllerinde olduğu gibi Üretim Yönetimi Modülü’nde de sağladığı esneklik sayesinde oluşturulan üretim çizelgelemesinden farklı olarak üretim emri oluşturulup, üretimin gerçekleşmesi sağlanabilir.

Malzeme ihtiyaç planlaması işletmede üretim için kullanılacak ya da üretim sonucu oluşan malzemelerin arz ve taleplerinin dengelenmesinde rol oynar. Ürün ağacı ve rota bilgileri kullanılarak önceden tanımlanmış bütün talepleri (sipariş, kalite kontrol gibi) eldeki arzlar ile (stokta bulunanlar, satın alma işlemi bitmiş ancak işletmeye gelmemiş satın almalar, üretim emri oluşturulmuş ancak üretimi bitmemiş olan işler) karşılamaya çalışır. Karşılamaya çalışma işlemleri de daha önceden malzemenin grubuna, cinsine göre tanımlanmış işlemler ile yapılır. Örnek vermek gerekirse; üretim için kullanılacak bir malzemeyi işletme dışarıdan fason üretim yaptırıp kullanıyor ise bir fason üretim emri oluşacaktır ya da gelen sipariş sonucu satılacak üründen yeterli miktarda yoksa bir üretim talebi oluşturacak ve uygun bir vakitte bu üretim gerçekleştirilecektir.
Kurumsal
Ürünlerimiz
Bizi Takip Edin
İletişim

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı ATAP Yazılımkule No: 5/2 Odunpazarı/Eskişehir

E-Posta: info@midsoft.com.tr